હોમ » વીડિયો

PSI ની પરીક્ષાની તૈયારી કેવી રીતે કરશો? કેવો હશે સિલેબસ?

Career March 22, 2023, 11:14 PM IST | Ahmadabad (Ahmedabad) [Ahmedabad], India

Gujarat Police Syllabus: ગુજરાત પોલીસ PSI પરીક્ષા પેટર્નમાં ત્રણ તબક્કાઓનો સમાવેશ થાય છે. PSI અભ્યાસક્રમ મુજબના વિષયો પ્રિલિમ રાઉન્ડ માટે જનરલ નોલેજ, ઈતિહાસ, જીનોગ્રાફી અને સાયન્સ છે. મુખ્ય પરીક્ષામાં ગુજરાતી સાહિત્ય, અંગ્રેજી, કાયદાકીય બાબતો અને સામાન્ય જ્ઞાન જેવા વિષયોના વિષયો પૂછવામાં આવશે. જ્યારે ફિઝીકલ રાઉન્ડમાં દોડ, કૂદ વગેરે હોય છે.

News18 Gujarati

Gujarat Police Syllabus: ગુજરાત પોલીસ PSI પરીક્ષા પેટર્નમાં ત્રણ તબક્કાઓનો સમાવેશ થાય છે. PSI અભ્યાસક્રમ મુજબના વિષયો પ્રિલિમ રાઉન્ડ માટે જનરલ નોલેજ, ઈતિહાસ, જીનોગ્રાફી અને સાયન્સ છે. મુખ્ય પરીક્ષામાં ગુજરાતી સાહિત્ય, અંગ્રેજી, કાયદાકીય બાબતો અને સામાન્ય જ્ઞાન જેવા વિષયોના વિષયો પૂછવામાં આવશે. જ્યારે ફિઝીકલ રાઉન્ડમાં દોડ, કૂદ વગેરે હોય છે.

Latest Live TV

તાજેતરના સમાચાર

corona virus btn
corona virus btn
Loading